Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest wyjątkowo delikatną i jednocześnie niezwykle silną formą terapii, skupioną na rozpoznawaniu głębokich oddziaływań o szerokim aspekcie terapeutycznym i zdolności do rozwiązywania problemów, z którymi sobie nie radzą.

Jest to głęboki proces leczenia, który może uwolnić trzymane wzorce choroby – zarówno fizyczne jak i psychiczne – które gromadzimy przez życie, jako rezultat urazu i traumy, który zapisujemy w naszej tkance, doprowadzając w końcu do utraty zdrowia i dysfunkcji. Terapia Czaszkowo – Krzyżowa jest skupiona na dwóch aspektach. Przywróceniu i odtworzeniu ukrytych sił witalnych – Oddechu Życia – który przenika nas, tworząc i podtrzymując zdrowie i dobrobyt w każdym aspekcie naszego życia.

Drugim aspektem jest uwolnienie z napięć i restrykcji jak również utworzenia przestrzeni w celu swobodnego przepływu sił witalnych przez nasze ciało. TCK może być pomocna dla większości ludzi począwszy od niewielkich dolegliwości aż po ostre i przewlekłe problemy ze zdrowiem.

Jak to działa?

TCK pracuje za pomocą bardzo delikatnego dotyku rąk terapeuty, zarówno podczas diagnozy jak i samej terapii. Ten delikatny dotyk jest przykładany na głowie, kości krzyżowej jak również we wszystkich miejscach na ciele, które przejawiają subtelne zaburzenia ruchliwości tkanki, swobodnego przepływu płynów ciała jak również zaburzeń podstawowego przepływu energii, potencji i witalności – Oddechu życia.

Ta ukryta witalność jest wyrażana przez ciało, jako rytm czaszkowo-krzyżowy. Każde zaburzenie w zdrowiu – fizyczne czy emocjonalne odbija się na rytmie. Rytm czaszkowo-krzyżowy jest swoistym lustrem stanu naszego zdrowia. Owe zaburzenia tworzą restrykcje oraz asymetrie w systemie czaszkowo-krzyżowym. Terapeuta czaszkowo-krzyżowy potrafi zdiagnozować i nazwać naturę i przyczynę problemu bazując na wzorcach ekspresji systemu czaszkowo-krzyżowego. Poprzez „słuchanie” tych wzorców i podążaniem za rytmem i skręceniem systemu czaszkowo-krzyżowego, terapeuta dochodzi do miejsca gdzie punkt oporu tkanki ulega rozproszeniu i uwolnieniu. Najczęściej się to dzieje w warunkach kompresji tkanki. Każde napięcie w naszym ciele powoduje kompresje i paradoksalnie prawie nigdy ono nie jest dokonane i kompletne. Ciało dąży do niej, bo „wie”, że jak ją osiągnie nastąpi fenomen uwolnienia tkankowego – wektory się odwrócą i nastąpi uwolnienie napięcia, przywrócenie rytmu, zdrowia oraz równowagi w organizmie. Terapeuta słucha i pomaga stworzyć warunki, aby ten proces mógł zajść.

Jak przebiega terapia?

Podczas terapii czaszkowo-krzyżowej pacjent leży na plecach, ubrany. Terapia odbywa się w ciszy i w spokojnym otoczeniu. Sama terapia często jest odczuwana jako bardzo głęboki stan relaksu zarówno na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. Podczas samej terapii mogą pojawiać się najróżniejsze odczucia zebrane podczas całego życia. Myśl, obrazy, emocje czy odczucia fizyczne związane z traumą czy wypadkiem. Również ból, który jest zapiany w ciele pacjenta może się ujawnić, a co za tym idzie może ulec rozproszeniu.

W czym może pomóc?

Terapia czaszkowo-krzyżowa zajmuje się raczej całym człowiekiem niż jego objawem  aczkolwiek można również pracować objawowo. TCK ma wpływ na wiele różnych struktur. Wpływa na system mięsniowo-szkieletowy, nerwowy, sercowo-naczyniowy, układ odpornościowy, organy, tkankę łączną, płyny ciała oraz na system energetyczny.TCK ma bardzo szeroki zakres aplikacji.Leczy całego człowieka a nie jego składowe elementy. Jest odpowiednia dla każdego wieku-zarówno począwszy od niemowląt po osoby dorosłe i starsze. Szczególnie cenna jest w pracy z małymi dziećmi, które dopiero nabywają wzorców i umiejętności, z których będą korzystać przez całe swoje życie. Niezwykle cenny jest wpływ TCK na szok poporodowy, który może wpłynąć na wiele funkcji i aspektów dalszego życia począwszy od problemów z uczeniem, nadaktywnością, infekcją uszu i kolki, a kończąc na epilepsji i porażeniu dziecięcym.

Przykłady niektórych problemów, z którymi TCK może z sukcesem pracować:

 • bóle głowy, migreny,
 • astma, zapalenie zatok, oskrzeli, pęcherza moczowego,
 • zamrożony bark, artretyzm, rwa kulszowa, przewlekłe i powtarzające się urazy,
 • problemy z trawieniem, zaburzenia menstruacyjne, okresowe bóle,
 • bóle pleców, bóle szyi, uciążliwy ból,
 • napięcie, niepokój, stres, bezsenność, zaburzenia widzenia,
 • problemy po porodzie, depresja, zrosty opłucnowe,
 • kolka, zwężenie odźwiernika, problemy z karmieniem,
 • zapalenie uszu, szumy w uszach, zapalenie migdałków,
 • szok poporodowy – z głębokimi fizycznymi i emocjonalnymi konsekwencjami,
 • kompresje czaszki podczas trudnego porodu,
 • problemy z uczeniem się, dysleksja, zez,
 • nadaktywność, autyzm, epilepsja, porażenie mózgowe,
 • zaburzenia osobowości, napady złości, zachowania obsesyjne, słaba koordynacja,
 • problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym i zębami,
 • szok i trauma po wypadkach,
 • urazy głowy i ich delikatny wpływ na osobowość i stan mentalny,
 • zapalenie opon mózgowych i ich konsekwencje,
 • częste stany zmęczenia, brak energii.

System Czaszkowo-Krzyżowy

System czaszkowo-krzyżowy jest systemem fizjologicznym, który wraz z układem oddechowy oraz sercowo-naczyniowym stanowi jeden z trzech fundamentalnych filarów odpowiadających za przeżycie. Dr William Sutherland pierwszy go zidentyfikował i sklasyfikował, jako najważniejszy z systemów w naszym ciele. Opisał go, jako Pierwotny System Oddychania – sugerując, że jest bardziej znaczący niż układ oddechowy. Sutherland wierzył, że stanowi źródło naszego życia. System Czaszkowo-Krzyżowy jest identyfikowany poprzez wrodzony rytmiczny ruch. Tak jak system sercowo-naczyniowy charakteryzuje się pulsacyjnym rytmem naczyń, układ oddechowy widoczną ruchem opadania i unoszenia oddechu, tak System Czaszkowo-Krzyżowy fazą napełniania i opróżniania. Jest on wyczuwalny, jako delikatny przypływ, który narasta osiągając swój szczyt, po czym opada, jako równie delikatny odpływ. Rytm ten jest wyczuwalny w każdej części naszego ciała.

Ruch Czaszkowo-Krzyżowy.

Blisko wnętrza naszej istoty płynie pewna życiowa siła, która jest u podłoża naszego życia, tworząc i utrzymując naszą witalność. Ta siła życiowa – Oddech Życia – wyraża się poprzez ciało, jako ruch czaszkowo-krzyżowy przenikający każdą komórkę, każdą tkankę i każdą część naszego ciała. Ta witalność jest wyrażona jako ruch opadania i wznoszenia. W zdrowym ciele ruch będzie wyczuwalny jako płynny, symetryczny i stały. Każde zaburzenie zdrowia na jakimkolwiek poziomie ulegnie odbiciu, w jakości rytmu czaszkowo-krzyżowego. Ten ruch wyraża się na różnych poziomach naszej istoty. Dlatego możemy go odnaleźć w zależności od głębokości: rytm czaszkowo-krzyżowy, średni pływ i długi pływ.

Składowe anatomiczne.

System Czaszkowo-Krzyżowy przejawia się w każdej komórce naszego ciała i nie ma takiego miejsca na ciele, które nie jest w jego ekspresje zaangażowane. Jednakże pewne struktury odgrywają szczególną rolę. Tymi strukturami są:

 • System Membran (opon), które otaczają centralny system nerwowy,
 • Kości czaszki i kość krzyżowa, do których przyczepia się opona twarda,
 • Powięź, która przenosi się z membran na wszystkie części ciała,
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn produkowany przez Centralny System Nerwowy otaczający mózg i rdzeń.

Płynność Rytmu Czaszkowo-Krzyżowego jest odbiciem stanu zdrowia.

 

Płynność Rytmu Czaszkowo-Krzyżowego w każdej części ciała jest odbiciem jej funkcjonalnego stanu. Ograniczona ruchomość a raczej ruchliwość jest wskaźnikiem stanu funkcji i zdrowia danej części ciała – prowadząc do (albo powodując) chorobę czy dysfunkcję. Symetryczny, płynny i nieograniczony rytm jest wskaźnikiem zdrowia i pełnej funcji tej danej części ciała. Wskaźnikami jakości rytmu są: symetria, częstotliwość, amplituda, siła. Rolą terapeuty Czaszkowo-Krzyżowego jest znalezienie tych obszarów ciała o ograniczonej ruchliwości i stworzenie warunków do tego, aby ciało samo dokonało procesu leczenia. Terapeuta towarzyszący zmianom nie ingeruje w nie.

Zaburzenia w Systemie Czaszkowo-Krzyżowym mogą powstać z wielu różnych powodów – począwszy od fizycznych urazów, infekcji, stanu zapalnego, dysbalansu strukturalnego, napięcia mięśniowego, a kończąc na stresie czy chorobie. Te restrykcje mogą pojawić się w każdym rodzaju tkanki: tkance łącznej, nerwowej, kościach, organach, płynach czy w delikatnym systemie energetycznym. Urazy czy restrykcje powstałe na obwodowych strukturach ciała będą stopniowo odbijać swoje napięcie w centralnym systemie naszego ciała prowadząc do dysbalansu i asymeryczności Systemu Czaszkowo-Krzyżowego.

Przywrócenie pełnej ruchliwości Systemu Czaszkowo-Krzyżowego stworzy nie tylko warunki, w których może zajść proces leczenia ostatnich urazów czy chorób ale również chronicznych skonsolidowanych fizycznych wzorców w kontekście dawnych urazów czy przewlekłych napięć. Każdy uraz, choroba czy napięcie tworzy wzorzec psychologicznych zaburzeń, które zostają wpisane w tkankę na każdym poziomie – tkankę miękką, membrany, powięź, zakończenia nerwowe, nerwy obwodowe, centralny system nerwowy i system energetyczny. Te zaburzenia osadzają się w naszym ciele i tkankach w postaci pamięci tkankowej tworząc błędne koło zwrotnej psychologicznej aktywności i nieprawidłowości neurologicznej stymulacji, skutkując chronicznym zaburzeniem funkcji.

Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy podąża tymi ścieżkami głęboko wtopionych fizjologicznych zaburzeń, rozplątując restrykcję w różnych tkankach, redukując neurologiczną irytację, przerywając koło zwrotnych napięć. Terapia czaszkowo-krzyżowa sięga najgłębszych strukur naszego ciała, samego centrum. Z tego powodu zmiany dokonane przy pomocy terapii są długotrwałe i głębokie.

Proces w Terapii Czaszkowo-Krzyżowej jednocześnie dotyczy zarówno poziomu fizycznego jak i emocjonalnego, tworząc dostęp do emocji poprzez fizyczne ciało i nagromadzone somato-emocjonalne wzorce. System Czaszkowo-Krzyżowy odbija nagromadzone całe nasze doświadczenie: obecne, przeszłe, fizyczne oraz psycho-emocjonalne.

Interakcja z Systemem Czszkowo-Krzyżowym stymuluje naturalną reorganizację, uwalnia nagromadzone wzorce urazu i napięcia oraz przynosi całej naszej istocie bardziej zrównoważony i uporządkowany stan, w którym możemy funkcjonować na swoim optymalnym poziomie.