Marma Polarity + Litoterapia

Terapia Polarity należy do dziedziny medycyny naturalnej, pozwalając na wnikliwą ocenę aktualnego stanu organizmu i dynamiczne równoważenie energii życiowej. Jednocześnie skutecznie wspiera oddziaływania medyczne.

Jest najbardziej cenioną w Ajurwedzie metodą przywracania zdrowia, sił witalnych oraz równowagi całego organizmu.
Ten głęboko relaksujący zabieg uwalnia od nagromadzonego stresu i napięć na poziomie ciała umysłu i ducha.
Pozwala zharmonizować cały system, usunąć zmęczenie, odprężyć układ nerwowy, podnieść poziom energii, zregenerować komórki, doenergetyzować organy, aktywując naturalne procesy samoleczenia oraz przywracając właściwe funkcjonowanie całego organizmu.
Poprzez stymulacje punktów witalnych Marma można skutecznie i łagodnie usunąć blokady z systemu energetycznego usprawniając przepływ prany (subtelnej energii życia) w ciele, co pomaga osiągnąć stan wewnętrznej harmonii i spokoju.

Prawa ruchu energii

W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Prawa rządzące Wszechświatem są jedne i te same dla wszystkiego co w nim istnieje, również i dla człowieka. Istnieje źródło energii i pole, w którym odbywa się jej ruch. Podstawowymi prawami ruchu są odśrodkowa i dośrodkowa pulsacja i biegunowość (polarność). Według tradycji ajurwedycznych istnieją trzy bieguny: dodatni, ujemny i neutralny. Ruch energii warunkuje życie człowieka. Czakramy (centra energetyczne) są przekaźnikami i źródłami różnych jakości energii w ciele człowieka. Istnieje siedem głównych czakramów. Pole dla ruchu energii tworzy Element Eteru.

Ciało człowieka jest polarne. Górna część ciała stanowi biegun dodatni, dolna – biegun ujemny, przepona jest obszarem neutralnym. Energia w ciele człowieka porusza się zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc wzorzec bezprzewodowej anatomii człowieka.

Manifestacja w ciele człowieka

Energia życia pochodzi z Pierwotnego Źródła. Ma ono różne nazwy. W tradycji chrześcijańskiej źródłem tym jest Stwórca wszystkiego co istnieje, w hinduskiej – Brahman, w chińskiej – Tao.

Energia przechodzi przez poszczególne fazy, od bardzo subtelnej do gęstszej, skrystalizowanej w ciele fizycznym. Dr Stone twierdzi, ze istnieje energetyczny wzorzec wszystkich kształtów i funkcji organizmu. Tworzy on i kontroluje anatomię ciała, procesy fizjologiczne, procesy myślowe i emocje, a nawet sposób postępowania. Ruch energii we wzorcu odbywa się według określonych przez naturę schematów i zależności. Jeżeli energia we wzorcu płynie swobodnie, bez zaburzeń i blokad – jesteśmy w zgodzie z harmonią Wszechświata. Zniekształcenie wzorca powoduje powstawanie chorób.

Terapeuta Polarity stosując specjalny masaż energetyczny usprawnia przepływ energii we wzorcu. W ten sposób wzorzec energetyczny stopniowo powraca do swojego pierwotnego naturalnego stanu.
Powoduje to ogólną poprawę zdrowia.

„Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach, jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Bez takiego poczucia odpowiedzialności wraca nierównowaga i występują jej nowe formy.”

Dodatkowo w pracy z Polarity stosuję Litoterapię jako wzmocnienie pracy energetycznej z zastosowaniem kryształów i kamieni szlachetnych.

Zabieg wykonywany jest przez luźne ubranie